Akademins kris

 

Detta är vad Svenska Akademin måste göra nu:

  1. Offentliggör advokatbyråns utredning. Ingen är intresserad av det snitsigt formulerade pressmeddelandet som den patetiske ”direktören” svamlade om i teve.
  2. Ändra reglerna för medlemskap. Så här: Man blir invald för en sexårsperiod och kan väljas om en gång. Självklart kan man gå ur innan om man vill. En speciell konstruktion görs för de nuvarande medlemmarna så att inte alla avgår samtidigt.
  3. Gör om stadgarna så att Akademin blir en modern organisation med transparens och offentlig revision.
  4. En av Akademins viktigaste uppgifter är att dela ut stipendier. Också här ska det finnas transparens. Stipendierna måste sökas och akademin ska motivera sina val.

Allt detta måste vara gjort före oktober månad, annars kommer ingen att kunna ta årets nobelpris på allvar. Alternativet blir då att Nobelstiftelsen utser en särskild litteraturkommitté att dela ut priset. Behöver akademin en konsult som hjälper dem med krishantering och organisationen kan jag ställa upp. Själva verkar de ju helt oförmögna.

7 apr 2018