Bittra minnen 100 år

Den 6 december fyller Finland 100 år. Det är en dag som firas med blandade känslor i Ritas familj. Den dramatiska finska historien är också deras. Genom generationerna lever bittra känslor kvar från inbördeskriget 1918 och de därpå följande avrättningarna och interneringarna. Två krig mot Sovjetunionen krävde sina offer i varje finsk släkt. På 50-och 60 talet  kom arbetslösheten och den stora utvandringen till Sverige.

Utanför domkyrkan i Borgå finns den här minnesstenen från inbördeskriget. Den spelar en viss roll i boken.

  

 

 

Längst ner på denna sida kan ni ta del av paret Panelius unika vittnesmål från inbördeskriget, inspelat 1974. På köpet får ni den trevliga östnyländska dialekten.

29 nov 2017