Bosse Jansson var förmögen

Alla som kände Bosse har vittnat om att han levde mycket spartanskt. Han gick hem och åt på lunchen, han köpte sällan nya kläder osv. Sina pengar tycks han ha lagt på skivor (han hade en stor skivsamling) och böcker. Dessutom vet vi att han reste mycket. Under en lång tid arbetade han bara deltid på posten. Även om han var sparsam är det svårt att förstå hur han fick råd med dessa resor.


Efter Bosses försvinnande visade det sig att han var förmögen. Han hade fått stora arv efter sina föräldrar och farföräldrar. På bankböcker hade han 120 000 kr, dessutom ägde han 240 000 kr i aktier och värdepapper. När det 1988 gjordes bouppteckning efter honom hade det totala värdet på hans tillgångar gått upp till 1,4 mkr. I reda pengar motsvarar det ca 2,5 mkr idag.


I det som skrevs om Bosse kort efter försvinnandet står att hans tillgångar motsvarar det han fått ärva. Han skulle alltså inte förbrukat några av de pengarna. Det säger dock inget om ifall han använt räntorna och annan avkastning. Utifrån de uppgifter vi har idag är det svårt att få grepp om den saken. Hans släktingar, som så småningom fick ärva honom borde dock veta. De fick ju också tillgång till hans bankböcker. Det är därför det är så intressant att hans kusin säger att släkten inte trodde att Bosse finansierat sina resor själv.
Om han inte gjorde det, hur fick han då råd?

24 feb 2016