En märklig anteckning

 

På sitt utredningsblad har polisen Paul Haglind häftat fast en liten lapp.

 

På lappen står:

Passnr 7458536. Utf 27/9 74.

Detta är Bosses pass och datumet när det utfärdades. Under står:

5/5 – förfrågan från pressen på engelska. Besked i ärendet utl. tidigast den 15/5-76. PH

Den 5 maj, ganska exakt en månad efter att Bosse saknats, skulle alltså en utländsk journalist ringt och frågat om ärendet. Det låter minst sagt osannolikt. Vid det laget hade ingen svensk tidning ännu uppmärksammat fallet och det var bara känt inom den närmsta vänkretsen.

 Vem kunde det då ha varit? En icke svensktalande vän hade väl ingen anledning att presentera sig som journalist. Var det någon från albanska ambassaden som blivit orolig? Bosse var väl känd där.  Det rådde en paranoid stämning i Albanien vid den tiden och kanske anade de politiska skäl bakom försvinnandet? Eller var det en utländsk säkerhetstjänst som ringde och ville kolla hur långt den svenska polisen kommit i sina spaningar? Är det mystiska telefonsamtalet i själva verket det första konkreta tecknet på att Bosse faktiskt var inblandad i någon form av agentverksamhet?

En annan fråga är varför Haglind inte ville svara med en gång. Hade det med sekretessbestämmelser att göra eller ville han först kolla med kollegorna på Säpo?

Det finns ingen anteckning om att ”journalisten” skulle ha återkommit efter den 15:e.

Anteckningen är märklig och den kan vara en nyckel till att förstå vad som hände Bosse. Frågan är vad den betyder.

31 mar 2016