Nu har det hänt igen!

När jag började skriva på min förra bok, ”Brevbärarens sista möte” visste jag egentligen bara två saker: vad den skulle heta och hur den skulle sluta. Det sista jag gjorde innan jag skickade in manuskriptet var att ändra titeln och slutet!

Nu har det hänt igen. När jag började skriva på boken om Rita utgick jag från det enda jag visste säkert om handlingen, nämligen slutet. Nu har jag ändrat slutet. Bokens titel behåller jag än så länge för mig själv.

9 feb 2018