29 juli 1965 och andra olösta försvinnanden

Detta är titeln på en ny bok av Eva Kullenberg (eget förlag). Boken tar upp sju svenska fall mellan 1948 och 1976. Ett av de fall som behandlas är Bosse Jansson (se min tidigare blogg).
EK fokuserar på Bosses politiska verksamhet och tror att försvinnandet har med politik och Albanien att göra. Hon försöker få ut hans akt från SÄPO (Många gamla SÄPO-akter är idag offentliga och finns på Riksarkivet). Hon får då veta att akten delvis fortfarande omfattas av sekretess. Det enda hon får ut är ett antal tidningsartiklar om försvinnandet, från 1976 till 1981. I en av artiklarna har någon gjort en markering med penna. Vad kan det vara som fortfarande är så hemligt, nästan 40 år efter hans försvinnande, undrar EK, och hur kommer det sig att de samlar på material om honom så länge. ”Ingen kan få mig att tro att SÄPO sitter och samlar på tidningsartiklar för att de tycker det är roligt att klippa i tidningar.”
EK överklagade beslutet om att inte få tillgång till hela akten, ända till Högsta Förvaltningsdomstolen. Hennes överklagan avslogs. Intressant i sammanhanget är att när andra personer tidigare – i samband med diskussionen på Flashback – bett att få ut akten har de fått mer material. Har ärendet plötsligt blivit hemligare eller börjar SÄPO dra öronen åt sig när de märker att intresset för fallet har vaknat?
Den utredare på polisen som handlade Bosses försvinnande hette Paul Haglind. Många reagerade på att han verkade ointresserad av att verkligen utreda vad som kunde ha hänt. Till Fib/Kulturfront 1977 säger han: ”Man vet ju hur det är med sådana där överbegåvade personer. Rätt vad det är får de ett överslag och gör av med sig.” EK går igenom hur Haglind hanterat ärendet och finner flera tvivelaktigheter, i ett fall en ren osanning.
Fib kommenterade i sin artikel 1977: ”Är det någon annan som har intresse av att Haglind inte arbetar enligt sina instruktioner? Det tycks finnas ett aktivt motstånd mot att röra i saken.” Det verkar också vara EK:s slutsats.


För den som är insatt i fallet och följt med i Flashbackdiskussionen innehåller inte EK:s artikel något direkt nytt. Det mest tänkvärda hon skriver tycker jag är denna mening: ”Sanningen om Bosse Jansson kanske finns i SÄPO- akten.”
Tänk om det är så!

11 jan 2016