Ljuger Säpo om Bosse?

Att Säpo har uppgifter om Bosse Jansson som de inte vill lämna ut är uppenbart. Som jag tidigare skrivit bad författaren Eva Kullenberg att få ut Bosses akt och fick då endast några urklippta tidningsartiklar om försvinnandet. Men det finns mer material och många konstigheter när det gäller sambandet Bosse-Säpo.
Journalisten Anders Sundelin, som intresserat sig för Bosses öde, skriver i en artikel från 1999:
”Av en slump fick jag veta, av en polischef som själv gjort vissa efterforskningar kring Bosse Janssons försvinnande, att den svenska säkerhetspolisen inte hade upprättat någon akt över Bosse Jansson.”


Man blir onekligen nyfiken på vem denne polischef är, men hur som helst ljuger någon här. Varför? 2014, när de gamla Säpoakterna blivit offentliga och finns att beställa från riksarkivet, beställer nämligen en privatspanare ut akten. Personen i fråga får del av 23 sidor, i övrigt avslås begäran, vilket alltså innebär att akten innehåller mer. Det finns uppgifter om Bosses politiska engagemang, vilka demonstrationer han gått i mm. Det finns också bilder på hans pass, tagna ur polisutredningen efter försvinnandet. Överst på alla sidor är en textrad maskad.


Vi vet att Bosse ofta reste till eller genom DDR. Birgitta Almgren, som forskat på Stasi och Sverige, berättar i sin bok ”Inte bara spioner” att Säpo bevakade färjan Trelleborg – Sassnitz och att man noterade vilka som ofta reste till DDR. Bosse var lätt att känna igen och det är troligt att han observerades. I så fall bör Säpo ha tagit in honom för ett förhör/varnande samtal. Vad kom fram där? Finns detta bland det material som fortfarande inte lämnas ut ur akten?

15 feb 2016